Verheijen “Mieke” Kaas Pin 2019

Opdracht

Pin ontwerp en realisatie voor Verheijen Kaas Den Bosch “Mieke Kaas” Thema Oeteldonk Leeft

Jutt Fashion Pin 2019
Juul Fashion Pin 2019